Pod hlavičkou Sokola Hradešice jsou v současné době činní pouze fotbalisté. Protože se nedochovali téměř žádné písemnosti o začátcích fotbalu v naší obci, zprostředkovaně přinášíme vzpomínky pamětníků.

      Fotbal se v Hradešicích hrál už před druhou světovou válkou, ale snaha založit Sokol ztroskotala vždy na podmínce platit členské příspěvky.

      K zakladatelům fotbalové tradice patřil kupec Měřička – měl obchod u Suchých. Spolu s ním se angažovali Antonín Melka (Kalca), jeho bratři Emanuel a Josef, Karel Lávička (Krejčoc), Josef Soukup (Novák).

       K prvním hráčům patřili Bohumil Šašek (Moučka), Viktor Kůs (Maklík), Josef Melka (Kalca), František a Karel Lávičkovi (Školákoc), Vratislav Hlásek, Josef Melka (Chvátavý), Antonín Štěch, František Baroch (Podhrázský ze Smrkovce), bratři Pitulové z Neprochov. Nejlepšími útočníky byli dr. František Pivnička, Josef Melka (Kalčík z Černíče), Václav Stuchl (Pánek).

     Také vybrat správné místo pro fotbalové hřiště nebylo jednoduché. První doložený zápas proti Stříbrným Horám, jehož výsledek není znám, se hrál na drahách v Kříteři (za Záveských). Ve třicátých letech hostily fotbalový míč dráhy V Jalovčí (vpravo při cestě k Hoře), ale hřiště bylo úzké, a proto se hrálo i na cestě. Hrálo se také na Hořejších drahách (za Novákoc křížkem při cestě na Mířenice) a také na Rajčůru. Když tam byla postavena kolna JZD, bylo založeno hřiště na Trávníčkách, kde se hraje dodnes.

       Za války se hrály turnaje mezi obcemi obcemi. Po válce sehrálo mužstvo poslední zápas ve Břežanech, kde vyhrálo turnaj a rozešlo se. Teprve v roce 1965 byl založen Sokol Hradešice. Až v roce 1969 sehráli hradešičtí fotbalisté první mistrovské utkání. V tomto roce také vyrostly původní dřevěné kabiny. Ty současné byly zkolaudovány v roce 1989. Velkou zásluhu na fotbalovém dění v 60. a 70.  letech měl Václav Černík, Miloslav Kilián, František Pivnička, Václav Soukup.